• waytochurch.com logo
 • Search and download Christian Lyrics
 • Song no:140

  naa jeevitha yatralo నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం

  పల్లవి:
  నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం

  ఈ లోకమునందు నీవు తప్ప - వేరె ఆశ్రయం లేదు (2x)
  ...నా జీవిత...

  1.
  పలువిధ శొధన కష్టములు - ఆవరించుచుండగా (2x)

  కదలక యున్న నా హృదయమను - కదలక కాపాడుము
  ...నా జీవిత...

  2.
  నీ సన్నీధిలో సంపూర్ణమైన - సంతోషము కలదు (2X)

  నీ కుడి హస్తము నాతో నుండన్ - నా జీవిత యాత్రలో
  ...నా జీవిత...

  3.
  ఈలోక నటన ఆశలన్నీయు - తరిగిపోవుచుండగా (2X)

  మారని నీ వాగ్ధానములే - నమ్మి సాగిపోవుదునూ
  ...నా జీవిత...

  Language:Telugu | 1474 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5000612
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com