• waytochurch.com logo
 • Search and download Christian Lyrics
  • Song no:2671

   yaesu kreesthu mathasthuao dan-యేసు క్రీస్తు మతస్థుఁ డనఁగా నె

  Chords: ragam: శంకరాభరణము-shMkaraabharaNamu

  యేసు క్రీస్తు మతస్థుఁ డనఁగా నెఱిఁగి మనుఁడీ జగము లోపల వాసిగాఁ ప్రభు యేసు దాసులె పరమునందు ని వాసులగుదురు ||యేసు||

  1. యేసు క్రీస్తును నమ్మి యాయన దాసుఁడై వర్తించు నాతఁడె భాసు రంబుగఁ గ్రైస్తవుం డని ప్రాకటంబుగఁ బరగుచుండును ||యేసు||

  2. ఎల్ల సమయములందు ధాత్రిని యేసు నడతలఁ జూచి నడఁచుచు నుల్లమున రక్షకునిఁ దాల్చిన యోర్పరియె క్రైస్తవుఁడు సుమ్ము ||యేసు||

  3. క్రీస్తు నన్ను గొనెను గావున క్రీస్తువాఁడను నేన టంచును క్రైస్తవుండు గొల్చు నాతని వాస్తవమ్ముగ నాత్మ తనువుల ||యేసు||

  4. రాజులు యాజకులు శుద్ధులు రాజనందను లనెడు పేళ్ళను రాజ రాజగు దేవుఁ డొసఁగెను రాజితంబుఁ క్రైస్తవులకును ||యేసు||

  5. క్షయము లేనిది శుద్ధమైనది వ్యయము లేనిది నిత్యమైనది దయను యేసుఁ డొసంగు భాగ్యముఁ దప్పకుండఁ క్రైస్తవులకును ||యేసు||

  Language:TELUGU | Author:మేడికాయల సాధువు | Album:Andhra Kristava Keerthanalu | Category :క్రైస్తవ లక్షణము | 603 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 4645416
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com