• waytochurch.com logo
 • Search and download Christian Lyrics
 • Song no:5768

  ninu namminacho నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు

  నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు
  నను నెమ్మదితో నీవే ఉంచెదవు
  ఆపత్కాలమున నమ్ముకొనదగిన

  అ.ప: యేసూ నీవే ఆధారము
  యేసూ నీవే నా ప్రాణము

  1.తెలివిని నమ్ముకొని తూలి పడ్డాను
  బుద్ధి జ్ఞానము నీ దానమని నీ చెంతకు చేరాను

  2. బలమును నమ్ముకొని భంగపడ్డాను
  శక్తిమంతుడా నా కోటవని నీ చెంతకు చేరాను

  3. ధనమును నమ్ముకొని దగాపడ్డాను
  సుఖసంపద నీ దీవెనని నీ చెంతకు చేరాను

  4. మనుష్యుల నమ్ముకొని మభ్యపడ్డాను
  సత్యవంతుడా ఆశ్రయుడవని
  నీ చెంతకు చేరాను

  Language:Telugu | 1726 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5026354
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com