• waytochurch.com logo
Song : 15581

Singasanathil Veetrirukkum சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்


சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்
பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை

கேருபீன்கள் சேராபீன்கள்
போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே

ஏழு குத்து விளக்கின் மத்தியிலே
உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே

ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே
அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆனவரே

அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்களையும்
வெண்கல பாதங்களை உடையவரே

பரிசுத்தமும் சத்தியமும் - தவிதின்
திறவுகோலை உடையவரே

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com