• waytochurch.com logo
Song : 15922

Yesapa Um Kudarathil இயேசப்பா உம் கூடாரத்தில்இயேசப்பா உம் கூடாரத்தில் நான் தங்குவேன் மகிழ்வேன்
உம் சிறகுகள் என்னை மூடுதே சுகமாய் இருக்குதே - (2)
ஆனந்தமே ஆனந்தமே என்னுள்ளம் நிரம்பிடுதே - (2)
ஆ......ரா.......திப்பேன் - (4)

1) நீரே என் அடைக்கலமே
நீரே என் கோட்டை தானே - (2)
என் தேவனே உம்மை நம்பினேன்
உம்மைத் தான் நம்பியுள்ளேன் - (2)
ஆ......ரா........திப்பேன் - (4) - இயேசப்பா

2) நீர் செய்த நன்மைகளை
(வேறு) யாருமே செய்யலையே - (2)
அதை நினைக்கிறேன் உம்மை துதிக்கிறேன்
பாதத்தை முத்தம் செய்கிறேன் - (2)
ஆ......ரா.......திப்பேன் - (4) - இயேசப்பா

3) கேருபின் சேராபீன்கள்
உம்மையே போற்றுகின்றதே - (2)
பரிசுத்தர் நீர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
ஆ....ரா.....திப்பேன் - (4) - இயேசப்பா

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com