• waytochurch.com logo
Song # 19659

nambikeyindale munnugguve nambikeyindale ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ


ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡುವೆ
ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಜಯ ನನಗೆ
ನಾನು ಹಿಂಜಾರುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ತಡೆದರೂ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೆನೆದರೂ ಹಿಂಜಾರುವುದಿಲ್ಲಾ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ ನಾ ಪ್ರತಿಕೂಲವೂ ದೂರವಾಯಿತು
ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಜಯಾ ನನಗೆ
1.ಅಪಾಯವಿದೆಯೆಂದು ಭಯವಿಲ್ಲ ಸೋಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಯವಿಲ್ಲಾ
ಶತ್ರು ಜಯಾ ಹೊಂದಿ ಭವಿಷ್ಯಹಾಳಾಗ್ವದೆಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಯಪಡೆನು
2.ರೋಗಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಶಾಪಕ್ಕೂ ಪಾಪಕ್ಕೂ ನಾನು ಆಧೀನನಲ್ಲ
ಪಾಪ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಸೈತಾನಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಜಯಾ ನನಗಿದೆ
3.ವ್ಯಾಕುಲ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಲಾರೆ ಚಿಂತಾಭಾರದಿಂದ ಇರಲಾರೆ
ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸುವ ಎಂದೆಂದು ಕೈ ಬಿಡೆನು

nambikeyindale munnugguve nambikeyindale ella maḍuve
asadhyavagi enu illa nanna munde innu jaya nanage
nanu hin̄jarudilla nambike hejjegaḷu mundakke mundakke
yarella taḍedaru enella nenedaru hin̄jaruvudilla
adhikaradinda ajnapisuve na pratikulavu duravayitu
asadhyavagi enu illa nanna munde innu jaya nanage
1.apayavideyendu bhayavilla solaguttadendu bhayavilla
satru jaya hondi bhaviṣyahaḷagvadendu innu munde bhayapaḍenu
2.rogakku innu sapakku papakku nanu adhinanalla
papa bandhana mattu saitanasakti mele jaya nanagide
3.vyakula cinteyinda iralare cintabharadinda iralare
takka samayadalli ella odagisuva endendu kai biḍenu

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com