• waytochurch.com logo
Song # 19830

e badavana balalli belakagi bande ಈ ಬಡವಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ


ಈ ಬಡವಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಈ ದೀನಳ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ – 2
1.ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಲು
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ – 2
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯ್ಯಾ
ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ ಯೇಸಯ್ಯಾ – 2 || ಈ||
2.ನಾ ನಂಬಿದಾ ನನ್ನವರೂ
ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾದರು – 2
ನಾ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಲಿ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ – 2 || ಈ||
3.ಈ ಲೋಕದಾ ಜನರೂ
ಮುಖ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು -2
ನನ್ನ ಹೃದಯವಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ – 2

e baḍavaḷa baḷalli beḷakagi bande yesayya
e dinaḷa baḷannu melakke ettide ayya – 2
1.priti priti endu huḍukalu
nijavada priti illa – 2
nin pritiye nanage sakayya
berenu beḍa yesayya – 2 || i||
2.na nambida nannavaru
nanna darige muḷḷadaru – 2
na yarannu nambali yesayya
ninna biṭṭare nanage yarilla – 2 || i||
3.i lokada janaru
mukha noḍi pritisuvaru -2
nanna hr̥dayava noḍi pritiside
ninnanta devaru yaru illa – 2

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com