• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 long time ago in bethlehemENGLISH15
2 The wise men were watching and prayingEnglish14
3 nazarethu patnaana nagumalle dharani lo నజరేతు పట్నాన నగుమల్లె దరని లొTelugu10
4 naa chinni hrudayamutho నా చిన్ని హృదయముతోTELUGU9
5 sudhaa madhura kiranaala arunodayam సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం కరుణామయునిTELUGU8
6 haayi, loakamaa! prabhuvachchen amg-హాయి, లోకమా! ప్రభువచ్చెన్ అంగTELUGU8
7 Иисус – мой ИскупительRussian8
8 Иешуа, Иешуа!Russian8
9 Raja Nee Sannidhilone రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యTelugu8
10 shubhavaela sthoathrabali - thmdri dhaevaa neekaenayyaa -శుభవేళ స్తోత్రబలి - తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా TELUGU7
11 Измени меняRussian7
12 ForeverRussian7
13 chintha ledika yesu puttenu చింత లేదిక యేసు పుట్టెను Telugu6
14 smsthuthimthumu ninnae saulunu vidachithivi-సంస్తుతింతుము నిన్నే సౌలును విడచితివిTELUGU6
15 idi shubhodayam kreesthu janmadinam ఇది శుభోదయం – క్రీస్తు జన్మదినంTelugu6
16 For Who You AreRussian6
17 Lord I Worship YouRussian6
18 Love You So MuchRussian6
19 Иисус – мой ИскупительRussian6
20 И наполнится славой Его вся земляRussian6
21 Иисус - Господь!Russian6
22 Из тесноты воззвал я к ГосподуRussian6
23 Излилось из сердца моегоRussian6
24 Из-за Крови ХристаRussian6
25 Меня Господь мой сотворилRussian6
26 Милость и любовьRussian6
27 Мой Бог, как Ты велик и святRussian6
28 Мое сердце ждет ТебяRussian6
29 Мое сердце стремитсяRussian6
30 The Precious Blood of JesusRussian6
31 Милости Твоей полна вся земляRussian6
32 Let Everything That Have BreathRussian6
33 Lord, I Lift Your Name On HighRussian6
34 Thank You For The Blood Russian6
35 The Mystery Of The CrossRussian6
36 The Splendor Of a KingRussian6
37 The Steadfast Love Of The LordRussian6
38 What a friend I've foundRussian6
39 chithra chithraala vaade mana yesayya చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్యTelugu5
40 naerchukonarae yaesuvaaduka la-నేర్చుకొనరే యేసువాడుక లనుదినముTELUGU5
41 The Steadfast Love of the LordRussian5
42 This is How We OvercomeRussian5
43 We Fall DownRussian5
44 We Will SingRussian5
45 Worthy, You Are WorthyRussian5
46 Мир Божию, Мир БожиюRussian5
47 Мой Бог, как Ты велик и святRussian5
48 Freedom ReignsRussian5
49 Мне хорошо в доме ТвоёмRussian5
50 Father of CreationRussian5
51 That My Soul Knows Russian5
52 Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedan నేనెల్లప్పుడు యెహోవను సన్నుతించెదన్Telugu5
53 santa ratri tiru ratri ശാന്ത രാത്രി തിരു രാത്രിMALAYALAM5
54 nandiyeate nan stuti patitum en re yesu natha നന്ദിയോടെ ഞാന് സ്തുതി പാടിടുംMALAYALAM5
55 annearu nal betlehemil അന്നൊരു നാള് ബെത്ലെഹെമില്MALAYALAM5
56 Kanche vesaavu maa intiki కంచే వేశావు మా ఇంటికిTelugu5
57 Come bless the Lord, all ye servants of the Lord English4
58 jingle bells jingle bells jingle all the wayEnglish4
59 sri yesundu janminche reyilo శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో నTELUGU4
60 o sadbaktulara lokarakshakundu bathlehemandhu naedu janmimchen-ఓ సద్భక్తులారా లోక రక్షకుండు బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించెన్TELUGU4
61 aahaa aanmdhamae mahaa smthoashmae-ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమేTELUGU4
62 sheethakalamlo christmas kanthulatho శీతాకాలంలో క్రిస్ట్మస్ కాంతులతో ఓహోఓహోఓహోఓహో ॥॥Telugu4
63 Lord Most HighRussian4
64 Wrap me in your armsRussian4
65 We Want To See Jesus Lifted HighRussian4
66 Ding dong Merrily on high-ENGLISH4
67 Premincheda Yesu raja Ninne premincheda ​ప్రేమించెద యేసురాజ నిన్నే ప్రేమించెదTelugu4
68 pul kkutilil kal tteattiyil പുല്ക്കുടിലില് കല്ത്തൊട്ടിയില്MALAYALAM4
69 saati evvaru leru ilalo సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలోTELUGU4
70 Telugu Christmas Mashup Dhootha paata paadudi క్రిస్ట్మస్ మాషప్ దూత పాట పాడుడిTelugu4
71 o nestama e subavarta teliyuna ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా TELUGU3
72 ambaraniki antela అంబరానికి అంటేలా సంబరాలతో చాటాలTelugu3
73 andhaala thaara arudenche naaki అందాల తార అరుదెన్ఛె నాకై TELUGU3
74 emmanuelu rakthamu ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగుTELUGU3
75 raajulaku raaju puttenannayya రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య ||||Telugu3
76 dhaevadhaevuni goppa puramu pa-దేవదేవుని గొప్ప పురము పరలోకానంTELUGU3
77 maargamu choopumu imtiki naa t-మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రTELUGU3
78 rammu! nee tharunamidhae pilac-రమ్ము! నీ తరుణమిదే పిలచుచున్నాTELUGU3
79 yaesunaathuni gaayamulanu choodumu nithyajeevamu pomdhedhavu-యేసునాథుని గాయములను చూడుము నిత్యజీవము పొందెదవుTELUGU3
80 balamaina dhaevudavu - balavmthudavu neevu-బలమైన దేవుడవు - బలవంతుడవు నీవుTELUGU3
81 gaadaandhakaaramulo nenu tiriginanu గాడాoధకారములొ – నేను తిరిగిననుTelugu3
82 Aa aa aa aa ennu kanum yeshurajaneMALAYALAM3
83 kristanalli jevisuve nanagendu jaya jaya-ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೇ ನನಗೆಂದುKannada3
84 Naa jeevithaana maro noothana samvathsaramunu నా జీవితాన మరో నూతన సంవత్సరమునుTelugu3
85 Nothin will change if all-ENGLISH3
86 Andaru Mechchina Andaala Thaara అందరు మెచ్చిన అందాల తారTelugu3
87 ഇത്രമാത്രം സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞിടുവാന് (CSI-Kerla-43)Malayalam3
88 chali raathiri eduru choose-చలి రాతిరి ఎదురు చూసేTELUGU3
89 stutippin nam meadamay gheasippin santustaray സ്തുതിപ്പിന് നാം മോദമായ് ഘോഷിപ്പിന് സന്തുഷ്ടരായ്MALAYALAM3
90 betlahemil kalittealuttil rajadhi rajan pirannu ബേത്ലഹേമില് കാലിത്തൊഴുത്തില്MALAYALAM3
91 paitalam yesuve um maveccum maveccunar ttiya പൈതലാം യേശുവേ ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്ത്തിയMALAYALAM3
92 nanmakal nal kunna nathan നന്മകള് നല്കുന്ന നാഥന്MALAYALAM3
93 kalittealuttil pirannavane karuna nirannavane കാലിത്തൊഴുത്തില് പിറന്നവനെകരുണ നിറഞ്ഞവനെMALAYALAM3
94 atirukalillatta sneham daivasneham nityasneham അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹംMALAYALAM3
95 Battle Of CalvaryEnglish3
96 Naa chenthanundumu O yesayya నా చెంత నుండుము ఓ యేసయ్యTelugu3
97 thaaraa velisenu ee vela తారా వెలిసెను ఈ వేళTELUGU3
98 Manninchina aa preme naa sonthamaa మన్నించినా ఆ ప్రేమే నా సొంతమాTelugu3
99 Narpathu Naa நாற்பது நாள் ராப் பகல்TAMIL3
100 devaa naa moraalakinchithivi దేవా నా మొరాలకించితివిTELUGU3

© 2022 Waytochurch.com