• waytochurch.com logo
Recently Uploaded Lyrics
Sl.No Title Language Views
1 Vandanam yesayya vandhanam yesaiah వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యాTelugu12
2 Sabaiyaagiya sareerathukkuTamil
3 உடைந்து போன என் நண்பனேTamil
4 உம்மை பாடும் நேரம் எந்தன் ஆன்மா தேடும்Tamil
5 எந்தன் வாழ்வின் ஏக்கமே உந்தன் சித்தம் செய்வதேTamil
6 என்னை கழுவும் உம் ரத்ததாலே சுத்திகரியும் உம் ஆவியாலேTamil
7 என்னை படைத்தவரே அழைத்தவரேTamil
8 என்னை மன்னியும் ஏசுவே ஒருவிசை மன்னியுமேTamil
9 தலை தங்க மயமானவர்Tamil
10 துணிகரமான செய்த பாவம் துரத்திய போதும்Tamil
11 நீ என்னுடையவன் என்று சொன்னீரையாTamil
12 புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு புதுசா புத்தம்Tamil
13 Santa baby just slip a sable under the treeEnglish2
14 saarvathrikamyna sanghapu anghama సార్వత్రికమైన సంఘపు అంఘమాTelugu5
15 meghaalalo bhaahaatamuga మెఘాలలొ భాహాటముగTelugu9
16 December Maatham Vanthachea kulu டிசம்பர் மாதம் வந்தாச்சே குளுகுளு காலம் வந்தாச்சேTamil9
17 Nalla Devan Neer நல்ல தேவன் நீர்TAMIL10
18 yesu swaami neeku nenu యేసు స్వామీ నీకు నేనుTELUGU23
19 Arpisuve nannannu nannesuve ಅರ್ಪಿಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನೆಸುವೆKannada12
20 Paralokadagni iiyaliga ಪರಲೋಕದಗ್ನಿ ಇಳಿಯಲೀಗ ḷKannada25
21 Azhagaana Devane அழகான தேவனேTAMIL6
22 Irudhi Naalum இறுதி நாளும்TAMIL9
23 Siluvai Nizhalathilae சிலுவை நிழலதிலேTAMIL14
24 Neer Seyya Ninaiththathu நீர் செய்ய நினைத்ததுTAMIL6
25 Pirantha Naal Muthal பிறந்தநாள் முதல்TAMIL7
26 Belathinaalum பெலத்தினாலும்TAMIL8
27 Mudan Mudalai முதன்முதலாய்TAMIL7
28 emi unnaa lekunnaa ఏమి ఉన్నా లేకున్నాTELUGU11
29 keerthinthunu nee naamamu కీర్తింతును నీ నామముTELUGU13
30 jagamulanele shree yesaa జగములనేలే శ్రీ యేసాTELUGU13
31 jeevithaanthamu varaku neeke seva salpudunantini జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటినిTELUGU12
32 jeevaadhipathivi neeve naa yesayyaa జీవాధిపతివి నీవే నా యేసయ్యTELUGU17
33 deudu lokamunu entho preminchenu దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెనుTELUGU18
34 naakunna balamu saripodayyaa నాకున్న బలము సరిపోదయ్యాTELUGU10
35 nannu neevale nirminchinanu నన్ను నీవలె నిర్మించిననుTELUGU12
36 maaradayaa nee prema మారదయా నీ ప్రేమTELUGU14
37 yesayya paadaalu bangaaru paadaalu యేసయ్య పాదాలు బంగారు పాదాలుTELUGU8
38 sumadhura swaramula gaanaalatho velaadi doothala galamulatho సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గళములతోTELUGU17
39 Ambiga na ninna nambide ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆKannada12
40 Agni agni agni yesuve agni ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಯೇಸುವೇ ಅಗ್ನಿKannada6
41 Agni abhiekadi tumbisu nanna ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕದಿ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನ ṣKannada3
42 Agni begeyannu bisa madu ni ಅಗ್ನಿ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಬೀಸ ಮಾಡು ನೀKannada12
43 Agni surisudeva agniyagisu ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸುದೇವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿಸುKannada5
44 Agniye agniye ilidu ba ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬಾKannada3
45 Agniye agniye cetana golisuva agniye ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಗ್ನಿಯೇ ಚೇತನ ಗೊಳಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇKannada7
46 Agnisurisalu banda atma nayaka ಅಗ್ನಿಸುರಿಸಲು ಬಂದಾ ಅತ್ಮ ನಾಯಕಾKannada3
47 Ati srestavada nama ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಾಮKannada3
48 Atmane aradhane parishuddhatmane ಅತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆKannada10
49 Adbutane adbutane Adbutane adbutane ಅದ್ಬುತನೇ ಅದ್ಬುತನೇ ಅದ್ಬುತನೇ ಅದ್ಬುತನೇKannada3
50 Anandava tandaresu santoha ಅನಂದವ ತಂದರೆಸು ಸಂತೋಷ ṣKannada3
51 Anudina kayutiruve magane ಅನುದಿನ ಕಾಯುತಿರುವೆ ಮಗನೆKannada5
52 Appa alpha omega ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾKannada11
53 Appa endu aradhisuve ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆKannada1
54 Appa endu ninna kuguve ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಕುಗುವೇKannada3
55 Appa tande ninnatmadinda ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನುKannada2
56 Appa na ninna noduve daddy ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಡ್ಯಾಡಿKannada3
57 Appa yesappa nanna appa yesappa ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪKannada4
58 Appa yesappa ninnannu kaalu ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ṇKannada2
59 Appa o tande nannesu deva ಅಪ್ಪಾ ಓ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾKannada6
60 Appa tandeye ಅಪ್ಪಾ ತಂದೆಯೇKannada5
61 Appa ninna prithisuve ಅಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆKannada1
62 Appa pitane prithi svarupane ಅಪ್ಪಾ ಪಿತನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇKannada3
63 Appa yesappa nanna ಅಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪ ನನ್ನKannada3
64 Appa nine ammanu nine ಅಪ್ಪಾನೂ ನೀನೇ ಅಮ್ಮಾನು ನೀನೆKannada5
65 Abrahama isaka yakobina ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬಿನKannada2
66 Abrahamana oo devare ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೆKannada5
67 Abrahamana karedatanu ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕರೆದಾತನುKannada2
68 Abhisekesu yesu Abhisekesu ಅಭಿಷೆಕಿಸು ಯೇಸು ಅಭಿಷೆಕಿಸುKannada3
69 Abhiseka nan tale mele ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆKannada3
70 Abhisekanathane agniya nalla ne ಅಭಿಷೇಕನಾಥನೇ ಅಗ್ನಿಯ ನಲ್ಲನೇKannada2
71 Abhisekisuva nanna yesu ಅಭಿಷೇಕಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸುKannada1
72 Amulyavada kaike ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ṇKannada2
73 Ayya yesayya ninna noo ase ಅಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೋಡೊ ಆಸೆ ḍKannada2
74 Ayya yesayya nan ಅಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನನ್Kannada7
75 Arpane samarpane yesu ಅರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯೇಸುKannada4
76 Arpisuve na nannanne ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಾ ನನ್ನನ್ನೇKannada8
77 Aruodaya stotra bali ಅರುಣೋದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ṇKannada3
78 Asadhyavu ondu illa ninnind ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ್Kannada5
79 A halleluya ಆ ಹಾಲ್ಲೆಲೂಯKannada2
80 Antarya ukkuttide yesuve ಆಂತರ್ಯ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವೇKannada2
81 Akarhiso nan deva nannadarisuva deva ಆಕರ್ಷಿಸೊ ನನ್ ದೇವಾ ನನ್ನಾದರಿಸುವ ṣKannada3
82 Akasakke koneyilla ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲKannada2
83 Akasadallu bhumiyallu ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂKannada9
84 Akashavu aliyuvudu ಆಕಾಶವು ಅಳಿಯುವುದುKannada1
85 Agutte ella agutte ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆKannada2
86 Ati begane niguvudu ಆತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದುKannada3
87 Atma priyane bega banniri ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿKannada1
88 Athma svarupa deva ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಾ ನನಗೊಂದುKannada2
89 Atma svarupane priya atma svarupane ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇKannada5
90 Atmaninda satyadinda aradhipe ಆತ್ಮನಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆKannada9
91 Athmane athmane athmane athmane ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನೇKannada2
92 Atmane prema murtiye ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರೇಮ ಮೂರ್ತಿಯೇKannada2
93 Atmare banni pavitratmare ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇKannada1
94 Ananda Ananta ananda ಆನಂದ ಅನಂತ ಆನಂದKannada1
95 Ananda paramananda ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದKannada1
96 Ananda marga devananda ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ದೇವಾನಂದಾKannada3
97 Anandadinda ullasadinda ಆನಂದದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದKannada2
98 Aradhane aradhane atma svarupane ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇKannada3
99 Aradhane aradhane athma ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮದಿಂದKannada3
100 Aradhane aradhne aradhane aradhane ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆKannada7

© 2019 Waytochurch.com