• waytochurch.com logo
 • Song - 12432 : endhamo yesunemanukunnavu ఏందమ్మో యేసునేమనుకున్నావు Lyrics

 • Quick search
 • ఏందమ్మో యేసునేమనుకున్నావు
  ఏందయ్యో యేసునేమనుకున్నావు

  1.పాట పాడమన్నాడు - ప్రార్థించమన్నాడు
  పాట పాడి ప్రార్ధిస్తే - ఏమన్నాడు? (2)
  పక్కనుంటనన్నాడు |ఏందమ్మో|

  2.తోడు నేనన్నాడు - నీడ నేనన్నాడు
  వేడుకున్న తోడనే - ఏమన్నాడు? (2)
  వెంటనుంటనన్నాడు (2) |ఏందమ్మో|

  3.దాపు నేనన్నాడు - కాపునేనన్నాడు
  కావలసి అడిగితే - ఏమన్నాడు? (2)
  అదుకుంటనన్నాడు |ఏందమ్మో|

  4.నన్ను నమ్మమన్నాడు -నిన్ను విడువనన్నాడు
  అమల్లాగ నానాలాగ - ఏమన్నాడు? (2)
  ఆదరిస్తనన్నాడు |ఏందమ్మో|

  Ēndam'mō yēsunēmanukunnāvu
  ēndayyō yēsunēmanukunnāvu

  1.Pāṭa pāḍamannāḍu - prārthin̄camannāḍu
  pāṭa pāḍi prārdhistē - ēmannāḍu? (2)
  Pakkanuṇṭanannāḍu |ēndam'mō|

  2.Tōḍu nēnannāḍu - nīḍa nēnannāḍu
  vēḍukunna tōḍanē - ēmannāḍu? (2)
  Veṇṭanuṇṭanannāḍu (2) |ēndam'mō|

  3.Dāpu nēnannāḍu - kāpunēnannāḍu
  kāvalasi aḍigitē - ēmannāḍu? (2)
  Adukuṇṭanannāḍu |ēndam'mō|

  4.Nannu nam'mamannāḍu -ninnu viḍuvanannāḍu
  amallāga nānālāga - ēmannāḍu? (2)

  Language:Telugu | 103 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5768303
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com