• waytochurch.com logo
 • Song - 12433 : dheva ee jeevitham దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం Lyrics

 • Quick search
 • దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం

  ఎన్ని కష్టాలైన .. ఎన్ని నష్టాలైన నీతోనే నా జీవితం
  వ్యాధి భాధలైన శోక సంద్రామైన నీతోనే నా జీవితం

  దేవా ఈ జీవితం నీకంకితం - 2

  నీ ప్రేమను చూపించి నీ కౌగిటిలో చేర్చి
  నీ మర్గమునె నాకు చూపినావు (2)
  నీతో నే నడచి నీలోనే జీవించి
  నీతోనే సాగేదనూ (2)

  ఎన్ని కష్టాలైన .. ఎన్ని నష్టాలైన నీతోనే నా జీవితం
  వ్యాధి భాధలైన శోక సంద్రామైన నీతోనే నా జీవితం


  Dēvā ī jīvitaṁ nīkaṅkitaṁ

  enni kaṣṭālaina.. Enni naṣṭālaina nītōnē nā jīvitaṁ
  vyādhi bhādhalaina śōka sandrāmaina nītōnē nā jīvitaṁ

  dēvā ī jīvitaṁ nīkaṅkitaṁ - 2

  nī prēmanu cūpin̄ci nī kaugiṭilō cērci
  nī margamune nāku cūpināvu (2)
  nītō nē naḍaci nīlōnē jīvin̄ci
  nītōnē sāgēdanū (2)

  enni kaṣṭālaina.. Enni naṣṭālaina nītōnē nā jīvitaṁ
  vyādhi bhādhalaina śōka sandrāmaina nītōnē nā jīvitaṁ

  Language:Telugu | 150 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5507020
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com