• waytochurch.com logo
Song # 13063

ബാലരാം അടിയങ്ങളില്‍ മനു


Chords: ആനന്ദഭൈരവി - ആദിതാളം

 ആനന്ദഭൈരവി - ആദിതാളം
പല്ലവി
ബാലരാം അടിയങ്ങളില്‍ മനു-
വേലനേ കനിയേണമേ
അനുകൂലനേ അലിയേണമേ
ചരണങ്ങള്‍
1. ശീലദോഷമകന്നു ഞങ്ങള്‍ സു-
ശീലരായ് മരുവീടുവാന്‍
ചേലോടെ അടിയങ്ങള്‍ നിന്നുടെ
ആലയങ്ങളുമാകുവാന്‍

2. ചെറിയ ബാലരെ അരികില്‍
വിടുവിനെന്നരുളിയോരഖിലേശനേ
അരികിലടിയരങ്ങണഞ്ഞുവരുവതി-
ന്നരുളണം കൃപ നാഥനേ

3. അടിയരുടെ ചെറുപഠനശാലയില്‍
വടിവോടെഴുന്നരുളീടണം
പഠനമടിയരിനകതലങ്ങളില്‍
പതിവതിന്നരുളീടെണം

4. ആശീര്‍വ്വാദമുണ്ടാകണം അടി-
യാരുടെ ഗുരുഭൂതരില്‍
ദാസരാമവര്‍ക്കധിക നന്മകള്‍
യേശുവേ അരുളീടേണം

5. കരുണയോടു പുതുഹൃദയമടിയരില്‍
അരുള്‍ക കരുണയിനാഴിയേ
മരണം വരെയും നിന്‍കൃപയില്‍ അമരുവാന്‍
അരുള്‍ക പരമാത്മാവിനെ (ബാലരാം..)

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com