• waytochurch.com logo
Song # 17730

nandri nandri nandri solli நன்றி நன்றி நன்றி சொல்லி பாடுவேன்


நன்றி நன்றி நன்றி சொல்லி பாடுவேன்
இயேசு நாதன் செய்த நன்மைகளை பாடுவேன்
நன்றி நன்றி நன்றி என் இயேசுவுக்கே
நன்றி நன்றி நன்றி என் இராஜனுக்கே
ஜீவன் தந்த இயேசுவுக்கு நன்றி
கிருபை தந்த இயேசுவுக்கு நன்றி – எனக்கு
மீட்பு தந்த இயேசுவுக்கு நன்றி
ஜெயம் தந்த இயேசுவுக்கு நன்றி
என்னை பெலப்படுத்திய இயேசுவுக்கு நன்றி
என்னை சுகப்படுத்திய இயேசுவுக்கு நன்றி
என்னை போஷித்த இயேசுவுக்கு நன்றி
என்னை பாதுகாத்த இயேசுவுக்கு நன்றி
என்னை காத்த இயேசுவுக்கு நன்றி
இனியும் காக்கும் இயேசுவுக்கு நன்றி
வரப்போகும் இயேசுவுக்கு நன்றி
என்னை சேர்த்துக் கொள்ள போவதாலே நன்றி
Nandri nandri nandri solli paaduvaen
Yesu nadhan seidha nanmaigalai paduven
Nandri nandri nandri en Yesuvukae
Nandri nandri nandri en Rajanukae
Jeevan thandha yesuvukku nandri
kirubai thandha yesuvukku nandri
Ennakku meetpu thandha yesuvukku nandri
Jayam thandha yesuvukku nandri
Ennai belapadhuthiya yesuvukku nandri
Ennai sugapaduthiya yesuvukku nandri
Ennai bhoshitha yesuvukku nandri
Ennai padhukatha yesuvukku nandri
Ennai kaatha yesuvukku nandri
Eniyum kaakum yesuvukku nandri
varapogum yesuvukku nandri
Ennai serthukkolla povadhalay Nandri

nanti nanti nanti solli paaduvaen
yesu naathan seytha nanmaikalai paaduvaen
nanti nanti nanti en yesuvukkae
nanti nanti nanti en iraajanukkae
jeevan thantha yesuvukku nanti
kirupai thantha yesuvukku nanti – enakku
meetpu thantha yesuvukku nanti
jeyam thantha yesuvukku nanti
ennai pelappaduththiya yesuvukku nanti
ennai sukappaduththiya yesuvukku nanti
ennai poshiththa yesuvukku nanti
ennai paathukaaththa yesuvukku nanti
ennai kaaththa yesuvukku nanti
iniyum kaakkum yesuvukku nanti
varappokum yesuvukku nanti
ennai serththuk kolla povathaalae nanti
nandri nandri nandri solli paaduvaen
yesu nadhan seidha nanmaigalai paduven
nandri nandri nandri en yesuvukae
nandri nandri nandri en rajanukae
jeevan thandha yesuvukku nandri
kirubai thandha yesuvukku nandri
ennakku meetpu thandha yesuvukku nandri
jayam thandha yesuvukku nandri
ennai belapadhuthiya yesuvukku nandri
ennai sugapaduthiya yesuvukku nandri
ennai bhoshitha yesuvukku nandri
ennai padhukatha yesuvukku nandri
ennai kaatha yesuvukku nandri
eniyum kaakum yesuvukku nandri
varapogum yesuvukku nandri
ennai serthukkolla povadhalay nandri

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com