• waytochurch.com logo
Song # 18664

vaanangalil uyarnthavaram nam vaanangalil uyarnthavaram nam valla devan


Vaanangalil Uyarnthavaram Nam Valla Devan
Yesuvai Thuthiyungal
Kaithaala Osaiyezhuppi Karthar Avarin
Namathai Pugazhungal x(2)
BGM
Hallelu..Halleluya… (3)
Ha…Halleluya
Vaana Thoodhar Senaigalae Kartharai Thuthiyungal
Sooriya Chandhira Natchathirangalae Avarai Thuthiyungal x(2)
Endrum Nammai Aazhbavaraam Nam Yesuvai Thuthiyungal (2)
Yesuvai Thuthiyungal
Vaanangalil Uyarnthavaram Nam Valla Devan
Yesuvai Thuthiyungal
Kaithaala Osaiyezhuppi Karthar Avarin
Namathai Pugazhungal
BGM
Ho..ho…
Tharana…nina…
Kalmazhaiyae Akkiniyae Kartharai Thuthiyungal…Alleluya..
Urainthamazhaiyae Moodupaniyae Avarai Thuthiyungal…Alleluya.. x(2)
Yesuvin Naamam Endrum Uyarndhathu Endrea Thuthiyungal (2)
Vaanangalil Uyarnthavaram Nam Valla Devan
Yesuvai Thuthiyungal
Kaithaala Osaiyezhuppi Karthar Avarin
Namathai Pugazhungal
BGM
Hallelu..Halleluya… (3)
Ha…Halleluya
Boomiyin Sagala Jaadhigalae Kartharai Thuthiyungal..Alleluya..
Vaalibar Kanniyar, Pillaigalae Avari thuthiyungal….Alleluya.. x(2)
Yesuvae Endrum Engal Deivam Endrae Thuthiyungal (2)
Vaanangalil Uyarnthavaram Nam Valla Devan
Yesuvai Thuthiyungal
Kaithaala Osaiyezhuppi Karthar Avarin
Namathai Pugazhungal
BGM
Na..na..na..dhina..na.na.na…
Nadanathodu Yesuvin Naamam Pottrippaadungal..Alleluya..
Kinnara Osai Geetham Yezhuppi Keerthanam Pannungal..Alleluya.. x(2)
Varuga Umadhu Rajiyam Endrae Vaazhthip Paadungal (2)
Vaanangalil Uyarnthavaram Nam Valla Devan
Yesuvai Thuthiyungal
Kaithaala Osaiyezhuppi Karthar Avarin
Namathai Pugazhungal
Pugazhungal….

vaanangalil uyarnthavaram nam valla devan
yesuvai thuthiyungal
kaithaala osaiyezhuppi karthar avarin
namathai pugazhungal x(2)
bgm
hallelu..halleluya… (3)
ha…halleluya
vaana thoodhar senaigalae kartharai thuthiyungal
sooriya chandhira natchathirangalae avarai thuthiyungal x(2)
endrum nammai aazhbavaraam nam yesuvai thuthiyungal (2)
yesuvai thuthiyungal
vaanangalil uyarnthavaram nam valla devan
yesuvai thuthiyungal
kaithaala osaiyezhuppi karthar avarin
namathai pugazhungal
bgm
ho..ho…
tharana…nina…
kalmazhaiyae akkiniyae kartharai thuthiyungal…alleluya..
urainthamazhaiyae moodupaniyae avarai thuthiyungal…alleluya.. x(2)
yesuvin naamam endrum uyarndhathu endrea thuthiyungal (2)
vaanangalil uyarnthavaram nam valla devan
yesuvai thuthiyungal
kaithaala osaiyezhuppi karthar avarin
namathai pugazhungal
bgm
hallelu..halleluya… (3)
ha…halleluya
boomiyin sagala jaadhigalae kartharai thuthiyungal..alleluya..
vaalibar kanniyar, pillaigalae avari thuthiyungal….alleluya.. x(2)
yesuvae endrum engal deivam endrae thuthiyungal (2)
vaanangalil uyarnthavaram nam valla devan
yesuvai thuthiyungal
kaithaala osaiyezhuppi karthar avarin
namathai pugazhungal
bgm
na..na..na..dhina..na.na.na…
nadanathodu yesuvin naamam pottrippaadungal..alleluya..
kinnara osai geetham yezhuppi keerthanam pannungal..alleluya.. x(2)
varuga umadhu rajiyam endrae vaazhthip paadungal (2)
vaanangalil uyarnthavaram nam valla devan
yesuvai thuthiyungal
kaithaala osaiyezhuppi karthar avarin
namathai pugazhungal
pugazhungal….

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com