• waytochurch.com logo
Song # 19327

bhumi akasavu sagara surya ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಸಾಗರ ಸೂರ್ಯ


ಓ ಓ ಹೊ ಹೊ ಹೊ ಆಹಾ ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾಲಾ, ಓಹೊ ಓಹೊ ಹೊಹೊ
ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಸಾಗರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು
ಗಗನದ ತಾರೆಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ವವು ||ಓಓ||
1.ಆಕಾಶವನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ನೀನಲ್ಲವೇ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವ ನೀನಲ್ಲವೇ
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ||2|| ||ಭೂಮಿ||
2.ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ0iÉು ನಾ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಿರುವೆ
ಸೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ
ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿಯುವಾಗಲೂ ||2||
ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯ ನಾ ಹಾಡುವೆ ||2|| ||ಭೂಮಿ||

o o ho ho ho aha aha ha ha
la la la lala, oho oho hoho
bhumi akasavu sagara surya candraru
gaganada taregaḷu ninna priti sari heḷvavu ||o’o||
1.akasavannu jnanadindalu nirmisidavanu ninallave
bhumiyannu karuṇeyindalu sthapisidava ninallave
ninna kr̥pe amulyavadudu ||2|| ||bhumi||
2.priti emba naveyalli0ieu na dura saguttiruve
sr̥ṣṭhiyannu noḍuvagalu
anubhavisi tiḷiyuvagalu ||2||
ninna stutiya na haḍuve ||2|| ||bhumi||

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com