• waytochurch.com logo
Song # 19417

yesu yesu nayakanu ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಯಕನು


ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಯಕನು ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೀಯನು ||2||
ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಯಕನು ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೀಯನು
1.ಹಾಡುವೆವು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಎನ್ ಪ್ರೀಯ ಯೇಸುವನ್ನೇ
ಹಾಡುವೆವು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಎನ್ ಪ್ರೀಯ ಯೇಸುವನ್ನೇ
ಯೇಸು ಯೇಸು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಯೇಸು ಯೇಸು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ||2||
2.ಬರುವನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು
ಹಾಹಾಹಾ…. ಬರುವನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು
ಮೇಘದ ಮೇಘದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ
ಬರುವನು ನನ್ನ ಪ್ರೀಯನು ||2||

yesu yesu nayakanu nan praṇa priyanu ||2||
yesu yesu nayakanu nan praṇa priyanu
1.haḍuvevu navu stutisuvevu en priya yesuvanne
haḍuvevu navu stutisuvevu en priya yesuvanne
yesu yesu nannondige
yesu yesu endendigu ||2||
2.baruvanu nanna kartanu nannannu karedoyyalu
hahaha…. baruvanu nanna kartanu nannannu karedoyyalu
meghada meghada margavagi
baruvanu nanna priyanu ||2||

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com