• waytochurch.com logo
Song # 19433

yesu jote baruvanu adbutava ಯೇಸು ಜೊತೆ ಬರುವನೂ ಅದ್ಬುತವ


ಯೇಸು ಜೊತೆ ಬರುವನೂ ಅದ್ಬುತವ ಮಾಡುವನೂ
1.ಸೈತಾನನನ್ನು ಓಡಿಸುವ ನೊಂದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೈಸುವ
2.ಸಾಲ ಸಂಕಷ್ಟ ನೀಗುವನು ಕಣೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒರಸುವನು
3.ದುಷ್ಟನ ಕೆಲಸ ಎದುರಿಸುವೇ ಎಂದೆಂದೂ ನನಗೆ ಜಯ ಜಯವೇ
4.ವೇದನೆ ನೋವನ್ನು ನೀಗುವನು ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವನು

yesu jothey baruvanu adbutava maḍuvanu
saitananannu oḍisuva nondanta manas’sannu santaisuva
sala saṅkaṣṭa niguvanu kaṇirannella orasuvanu
duṣṭana kelasa edurisuve endendu nanage jaya jayave
vedane novannu niguvanu samadhana santoṣa niḍuvanu

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com