• waytochurch.com logo
Song # 19434

yesu krista ninnante ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನಂತೆ


ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಚರಣದಿ ಆಕಾಶ ಬಗ್ಗಲು
ಭೂಮಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವುದು ||
ನಾ ಹಾಡುವೆ ಹೂ… ಸನ್ನ
ನೀ ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ ನೀನೇ
ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ..ಗಲಿ
ನೀನೆ ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ||
ಪ್ರೀಯ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ
ನನ್ನ ಪಾಪದಿ ಬಿಡಿಸಲು
ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ ||
ನಾ ಹಾಡುವೆ ಹೂ… ಸನ್ನ
ನೀ ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ ನೀನೇ
ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ..ಗಲಿ
ನೀನೆ ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ||

yesu krista ninnante yaru illa
ninna caraṇadi akasa baggalu
bhumi mahime haḍuvudu ||
na haḍuve hu… sanna
ni rajadhi raja nine
ninage mahime sada..gali
nine prabhu nanna kartane ||
priya tande nanage eṣṭo priti maḍide
nanna papadi biḍisalu
svanta magananne arpisiruve ||
na haḍuve hu… sanna
ni rajadhi raja nine
ninage mahime sada..gali
nine prabhu nanna kartane ||

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com