• waytochurch.com logo
Song # 19449

hogaike sanmanavu bea ಹೊಗಳಿಕೆ ಸನ್ಮಾನವು ಬೇಡ ḷ ḍ


ಹೊಗಳಿಕೆ ಸನ್ಮಾನವು ಬೇಡ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಯೂ ಬೇಡ
ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾಯುವುದೆನ್ನ
1.ಪಾಪವ ನನಗೆ ಬೇಡ
ಸತ್ತಾಗ ಪಾತಾಳ ಬೇಡ – 2
2.ಹಣದಾಸೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಡ
ಇದರಿಂದ ಮರಣವು ಬೇಡ – 2
3.ನಿಂದಿಸೋ ನಾಲಿಗೆ ಬೇಡ
ನರಕದ ಯಾತನೆ ಬೇಡ – 2
4.ಕಣ್ಣಿನ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಬೇಡ
ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ – 2

hogaḷike sanmanavu beḍa hesaru kirtiyu beḍa
abhiṣeka nanna yesuve ninna abhiṣeka nanage ella
ninna abhiṣeka kayuvudenna
1.papava nanage beḍa
sattaga pataḷa beḍa – 2
2.haṇadaseye nanage beḍa
idarinda maraṇavu beḍa – 2
3.nindiso nalige beḍa
narakada yatane beḍa – 2
4. kaṇṇina eccheyu beḍa
gatisi hoguvudu beḍa – 2

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com