• waytochurch.com logo
Song # 19450

yesuve ni nenanna asare ಯೇಸುವೇ ನೀ ನೆನನ್ನ ಆಸರೆ


ಯೇಸುವೇ ನೀ ನೆನನ್ನ ಆಸರೆ
ರಾತ್ರಿಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನು
ನನ್ನಯ ಮನದೊಳು ಎಂದು ನೀನೆ ಆಲೋಚನೆಯ ನೀಡುವಿ
ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು – ಯೇಸುವೇ
ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ನಾನು ಚಿಂತೆಯ ಮಾಡಲಾರೆನು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೆ
ದೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವೆನು
ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು – ಯೇಸುವೇ
ನಿನ್ನಯ ಆತ್ಮನ ಎಂದು ನನಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವೆನು
ಆತನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವೀಸುವೆನು
ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು – ಯೇಸುವೇ

yesuve ni nenanna asare
ratriyaveḷeyalli nanu ninnanne dhyanisuvenu
nannaya manadoḷu endu nine alocaneya niḍuvi
yesu yesu yesu yesu – yesuve
kaṣṭada veḷeyali nanu cinteya maḍalarenu
prarthaneyalliye nanu ninnanne
dr̥ṣṭisikoṇḍe iruvenu
yesu yesu yesu yesu – yesuve
ninnaya atmana endu nanage caitan’ya niḍuvenu
atananne avalambisi koṇḍu nanu jivisuvenu
yesu yesu yesu yesu – yesuve

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com