• waytochurch.com logo
Song # 19452

yesu nanna raja yesu ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ ಯೇಸು


ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯ
ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ಸರ್ವಸ್ವ
ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸ್ತುತಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವೂ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ ನನ್ನ
ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವೂ -2-
ಯೇಸು ನನ್ನ ನೀತಿ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಯೇಸು ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಯೇಸುವೇ ಸರ್ವಸ್ವ

yesu nanna raja yesu nanna oḍeya
yesu nanna jiva yesuve sarvasva
yogyanu nine yogyanu stutige
nitya nirantaravu sr̥ṣṭhiside nanna
stutisalu ninna nitya nirantaravu -2-
yesu nanna niti yesu nanna priti
yesu nanna jyoti yesuve sarvasva

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com