• waytochurch.com logo
Song # 19615

nanna tande neenae ನನ್ನ ತಂದೇ ನೀನೆ


ನನ್ನ ತಂದೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ದೇವರೂ ನೀನೆ
ನನ್ನ ತಂದೇ ನೀನೆ – ನೀನೇ – ಯೇಸಯ್ಯಾ
1.ನನ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನಡೆದಾ – ನನ್ ಜೀವದಾ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗವು
ಸರಿಪಡಿಸುವ ನನ್ ತಂದೆಯೇ- ಸರಿಪಡಿಸುವ ನನ್ ತಂದೆಯೇ
ಹಗಲ ಸೂರ್ಯ ಬಾಧೆಯಾಗಲೀ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಧೆಯಾಗಲೀ
ತಗಲದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿನ್ ಪ್ರೇಮಾ
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ
2.ಗಾಡಾಂಧಕಾರ ಕಣಿವೆಯಾ ನಾ ನಡೆದಾ ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಿ
ಜೊತೆ ಇರುವಾ ನನ್ ತಂದೆಯೇ
ಸಾವಿರ ಜನ ಎಡ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬೀಳಬಹುದು
ಎಡವದಂತೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಪ್ರೇಮಾ
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ

nanna tande nine nanna devaru nine
nanna tande nine – nine – yesayya
1.nana kalu jari nadeda – nan jivada prati margavu
saripadisuva nan tandeye- saripadisuva nan tandeye
hagala surya badheyagali ratri chandra badheyagali
tagaladante kayutta nin prema
yesayya yesayya yesayya yesayya
yesayya yesayya yesayya yesayya
2.gadandhakara kaniveya na nadeda prati kaladi
jote iruva nan tandeye
savira jana eda balakke biddaru bilabahudu
edavadante nanna kayuva prema
yesayya yesayya yesayya yesayya
yesayya yesayya yesayya yesayya

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com