• waytochurch.com logo
Song # 19626

ninna enendu varisali ನಿನ್ನ ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ṇ


ನಿನ್ನ ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು
ಯೇಸಯ್ಯ …………….. ಯೇಸಯ್ಯ
ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು
ಯೇಸಯ್ಯ…………………………. ಯೇಸಯ್ಯ
1.ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮರೆತು ಹೋದರು
ಯೇಸು ನೀ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ||2||
ಯೇಸಯ್ಯ …… ನೀನೆಷ್ಟೋ ಸುಂದರನು
ಯೇಸಯ್ಯ …… ನೀನೆಷ್ಟೋ ಮನೋಹರನು
ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯನು||2||
2.ಯೇಸು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತೀಸಿ ಬಂದೆ||
ಯೇಸಯ್ಯ……… ನೀನೆಷ್ಟೋ ಉನ್ನತನು
ಯೇಸಯ್ಯ……… ನೀನೆಷ್ಟೋ ಪರಿಶುದ್ಧನು
ನೀ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರಕನು||2||
3.ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ
ಬುದ್ದಿ ಹಿನನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುವೆ||2||
ಯೇಸಯ್ಯ……… ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಟವು
ಯೇಸಯ್ಯ……… ನೀ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು
ನೀ ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗನು||2||

ninna enendu varṇisali prabhu prabhu
yesayya…………….. yesayya
ninna hege na stuti maḍali prabhu prabhu
yesayya…………………………. yesayya
1.hetta tayi nanna maretu hodaru
yesu ni mareyalilla||2||
yesayya…… nineṣṭo sundaranu
yesayya…… nineṣṭo manoharanu
ni nanna praṇapriyanu||2||
2.yesu nitivantarannu huḍuki baralilla
papiyada nanna pritisi bande||
yesayya……… nineṣṭo unnatanu
yesayya……… nineṣṭo parisud’dhanu
ni nanna pariharakanu||2||
3.yesu e lokada jnanigaḷannu kareyalilla
buddi hinanada nannannu karediruve||2||
yesayya……… ni nanna usiraṭavu
yesayya……… ni nanna sarvasvavu
ni nanna saṅgaḍiganu||2||

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com