• waytochurch.com logo
Song # 19670

deva ninna krupeyu anudina haduve ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಅನುದಿನ ಹಾಡುವೆ


ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಅನುದಿನ ಹಾಡುವೆ
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರುವೇ (2)
1.ಪಾಪದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪದ
ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ ನನ್ನ ಕರೆದು
ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಲಹಿದೆ (2)
ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನೀನು ನಿನ್ನಗಲಿ ಬಾಳೆನು – ದೇವಾ
2.ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸಿ ಇರುಳುನೆಲ್ಲ
ಬಾಳಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿನಡೆಸು
ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಾಧನ
ನಿನ್ನಾಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೃಪೆಯ ಸಿಂಚನ – ದೇವಾ

deva ninna kr̥peya anudina haḍuve
ninnaya pritiya lokakke saruve (2)
1.papada dinagaḷalli sapada
neraḷinalli baḷalida nanna karedu
tayiyante salahide (2)
oḷḷeya kuruba ninu ninnagali baḷenu – deva
2.vakyada beḷakinalli nigisi iruḷunella
baḷina dinagaḷella ninna kr̥peya tumbinaḍesu
ninnaya vakya dhyana nitya jiva sadhana
ninnaya sannidhana kr̥peya sin̄cana – deva

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com