• waytochurch.com logo
Song # 19677

devarige stutiya aradhane ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯ ಆರಾಧನೆ


ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯ ಆರಾಧನೆ
ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ಆರಾಧನೆ
ಅಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಸೊತ್ತಿರ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ
1.ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು
ದೇವರು ಆಶ್ರಯ ವಿಮೋಚಕನು
ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯೂ ರಾಕ್ಷಣೆಕೊಂಬು
ಆಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುರ್ಗವೂ
2.ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯೂ
ಶರಣನು ಒಡೆಯನು ಆತ್ಮದಾತನು
ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ
ಯುದ್ದಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವೂ

devarige stutiya aradhane
rajanige mahimeya aradhane
appa yesappanige aradhane
sottira balikoṭṭu aradhane
1.yesuve nanna baṇḍe nanna koṭeyu
devaru ashraya vimochakanu
nanna guraṇiyu rakṣhaṇekombu
apattu kaladalli nanna durgavu
2.yesuve nanna priti nanna kaḍeyu
sharaṇanu oḍeyanu athmadatanu
nanna kurubanu parakramiyu
yuddaraṅgadalli nanna khaḍgavu

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com