• waytochurch.com logo
Song # 19686

dahadinda iruvavanige niru ದಾಹದಿಂದ ಇರುವವನಿಗೆ ನೀರು


ದಾಹದಿಂದ ಇರುವವನಿಗೆ ನೀರು ನೀಡುವೆ
ಒಣ ನೆಲದಲ್ಲೂ ನದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯ
ಮಾಡುವೆ ನೀಡಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮನಾ
ದಾಹದಿಂದ ಕಾದಿರುವೆನು ನಾ
1.ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಬೇಕಯಾ
ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಬೇಕಯ್ಯಾ ||ನೀಡಯ್ಯಾ||
2.ಹಿರಿಯ ಯುವಕ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ
ಕನಸು ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಯ್ಯಾ
||ನೀಡಯ್ಯಾ||
3.ನದಿಯ ದಡದ ಮರದ ಹಾಗೆ ನಾನಿರಲು
ನಿತ್ಯವೂ ನಿನಗಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡಲು
||ನೀಡಯ್ಯಾ||

dahadinda iruvavanige niru niḍuve
oṇa neladallu nadigaḷannu hariya
maḍuve niḍayya ninnatmana
dahadinda kadiruvenu na
1.ella jati janara mele surisabekaya
pravadana vakyagaḷu horabekayya ||niḍayya||
2.hiriya yuvaka ellara mele
surisabekayya
kanasu darshana agabekayya
||niḍayya||
3.nadiya daḍada marada hage naniralu
nityavu ninagagi phala koḍalu
||niḍayya||

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com