• waytochurch.com logo
Song # 19742

kaviyu ninadaga yesu ಕವಿಯು ನೀನಾದಾಗ ಯೇಸು


ಕವಿಯು ನೀನಾದಾಗ ಯೇಸು ಕರುಣೆಯ ನೀ ಬರೆದ ಹಾಡು
ಪ್ರೀತಿಯು ನೀನಾದಾಗ ಒಲುಮೆ ನೀ ಕಡೆದ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡು
ಕವಿಯು ನೀನಾದಾಗ ಯೇಸು ಕರುಣೆಯ ನೀ ಬರೆದ ಹಾಡು
1.ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರವು ನಾ ಆಗಿರೆ ಚಂದದ ಗಂಧ ನೀ
ತುಂಬಿದೆ – 2
ತ್ಯಾಗವೆಂಬ ಗಂಧ ಸೂಸಿ ಧನ್ಯನಾದೆ ನಿನ್ನಿಂದ – 2
2.ಮಳೆಯಿರದ ಮೇಘ ನಾ ಆಗಿರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ
ಮಳೆ ನೀಡಿದೆ – 2
ಧನ್ಯವಾಯ್ತು ಜೀವವಿಂದು ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಬಂದಾಗ – 2

kaviyu ninadaga yesu karuṇeya ni bareda haḍu
pritiyu ninadaga olume ni kaḍeda murti noḍu
kaviyu ninadaga yesu karuṇeya ni bareda haḍu
1.kadalli maravu na agire candada gandha ni
tumbide – 2
tyagavemba gandha susi dhan’yanade ninninda – 2
2.maḷeyirada megha na agire manadalli priti
maḷe niḍide – 2
dhan’yavaytu jivavindu prema tumbi bandaga – 2

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com