• waytochurch.com logo
Song # 19760

kartane ninnaya padadi nanage nemmadi ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನಯ ಪಾದದಿ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ


ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನಯ ಪಾದದಿ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ನೆಮ್ಮದಿಯೇ
ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆ ನಾ ಅನಂದ ಆನಂದವೇ
ಆಶ್ರಯವೆ ಅತಿಶಯವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
1.ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊತ್ತವನೇ
ಪರಿಶುದ್ದ ರಕ್ತ ನನಗಾಗಿಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ
ಪರಿಶುದ್ದನೇ ಪಾವನನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೇ -2
2.ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯ ನೆನೆದು ನೆನೆದು
ನಾನ್ನಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವೇ
ನಲ್ಲನು ನೀ ನನ್ ಪ್ರಿಯನು ನೀ ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ನೀ
ನನ್ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ -2
3.ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವು ನನಗೆ ಬಂದರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲೆನು
ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವೆ
ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೇ
ರಕ್ಷಕನೇ ಯೇಸುದೇವಾ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೇ -2

kartane ninnaya padadi nanage nem’madi
nem’madiye
asaktiyinda haḍuve na ananda anandave
asrayave atisayave aradhane aradhane
1.yajnada kurimari papavannella sampurṇa hottavane
parisudda rakta nanagagiye svami bhagya saubhagyave
parisuddane pavanane aradhane aradhane -2
2.ninnaya kr̥peya nenedu nenedu
nannatma caitan’yave
nallanu ni nan priyanu ni nannesu raja ni
nan devane nanna yesuve
aradhane aradhane -2
3.eṣṭondu kaṣṭavu nanage bandaru ninnannu agalenu
raktava surisi sakṣiyagiruve
niscaya niscayave
rakṣakane yesudeva
aradhane aradhane -2

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com