• waytochurch.com logo
Song # 19764

kartane ninnannu koauvenu ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ṇḍḍ


ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು
ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀನಲ್ಲವೇ
ದೇವನೆ ದೇವನೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ – 2
1.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು
ಸಾರುವೆನು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು
ಹೊಸ ಜೀವವಾದಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು
ದೇವನೆ ದೇವನೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ – 2
2.ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು
ಗುಡಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದರು
ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ
ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವವನು
ದೇವನೆ ದೇವನೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ – 2


kartane ninnannu koṇḍaḍuvenu
nanage ashraya ninallave
devane devane nine nanna rakṣhaka – 2
1.jivanadalli na ninna kuritu
saruvenu ninna kirtiyannu
hosa jivavadina nanage koṭṭu
parisud’dha margadalli nanna naḍesu
devane devane nine nanna rakṣhaka – 2
2.beṭṭagaḷu sthaḷavannu biṭṭu hodaru
guḍagaḷu naḍugi kadalidaru
aṅgaiyalli chitrisi kapaḍuva
dirgha shanti purṇa priti koḍuvavanu
devane devane nine nanna rakṣhaka – 2

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com