• waytochurch.com logo
Song # 19781

o priya navika ninna jivavu ಓ ಪ್ರಿಯ ನಾವಿಕ ನಿನ್ನ ಜೀವವು


ಓ ಪ್ರಿಯ ನಾವಿಕ ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನನಗಾಗಿಯೇ
ಆ ಜೀವದಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನೀ ನಡೆಸೆನ್ನ ದೋಣಿಯಾ
1.ನನ್ನ ದೋಣಿಯು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು
ನೀನಿರೆ ನಾನೆಂದೂ ಹೆದರೇನು
ಇಂತ ನಿನ್ನ ಆ ತ್ಯಾಗದಿ
ನಾ ಬಾಳುವೆ, ಬಾಳುವೆ, ಬಾಳುವೆ
2.ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಗೆ
ನೀಡಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನಗಾಗಿಯೇ
ನಾ ನೀಡುವೆ ನೀಡುವೆ ನೀಡುವೆ

o priya navika ninna jivavu nanagagiye
a jivadi na baḷuve ni naḍesenna doṇiya
1.nanna doṇiyu niralli muḷugalu
ninire nanendu hedarenu
inta ninna a tyagadi
na baḷuve, baḷuve, baḷuve
2.ninna taḷme priti bhaktige
niḍalu ninnalli baridagide
nanna jivavu ninagagiye
na niḍuve niḍuve niḍuve

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com