• waytochurch.com logo
Song # 19791

he tamma nillappa tappagidre heappa ಏ ತಮ್ಮಾ ನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪಾ ’ ḷ


ಏ ತಮ್ಮಾ ನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪಾ
ಇದ್ದುದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳತಿನಿಯಪ್ಪಾ
ದೇವರಿಂದ ದೂರಾದೆಯಪ್ಪಾ – ಏ ತಮ್ಮಾ
ಕೃಪಾವರಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ನಿನ್ ಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಾನಲ್ಲೋ
ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಯಾಕೆ ನೀನ ದೂರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲೋ – ಏ ತಮ್ಮಾ
ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ಲಿ
ಚಿಂತಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುತಾನ ಬಾಳಿನ್
ದೀಪ ಬೆಳಗತಾನ – ಏ ತಮ್ಮಾ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಾಜನಾತ ಕೈ ಮಾಡಿ ಕರೆದಾನಲ್ಲೋ
ಅವನ್ಯಾಕ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದೂರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲೋ – ಏ ತಮ್ಮಾ

he tam’ma nillappa tappagidre heḷappa
idduddanne heḷatiniyappa
devarinda duradeyappa – he tam’ma
kr̥upavaragaḷemba kiriṭa ningagi iṭṭanallo
hucchanante yake nina duragi hoḍeyallo – he tam’ma
baḷu baṅgaravagli nanna maga sukhadinda irli
chinti maḍi naḍesutana baḷin
dipa beḷagatana – e tam’ma
sr̥uṣṭiya rajanata kai maḍi karedanallo
avan’yaka biṭṭu ninu duragi hoḍeyallo – he tam’ma

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com