• waytochurch.com logo
Song # 19792

estondu krpeyannu nidiruve ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ


ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ ಹೇಗೆ
ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೂ ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೂ
ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ಕಾಪಾಡಿದೆ
ದೀನನಾಗಿದ್ದೆ ದಯೆತೊರಿದೆ ನೀ ದೇವನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನೂ
ಬಲಹೀನನೆಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳದೆ ಬಲನೀಡಿ ಕಾದಿರುವೆ
ಪಾಪದ ಕೆಸರು ಮುಳುಗಿ ನಾ ಹೋದೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ
ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವ ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗಾಗಿ ಬರಲಿರುವೆ

eṣṭondu kr̥peyannu niḍiruve hege
na stutisuvenu indu hege na stutisuvenu
karadalli hiḍidu kaṇmaṇiyante kalavella kapaḍide
dinanagidde dayetoride ni devane stutisuvenu
balahinanendu nanna taḷḷade balaniḍi kadiruve
papada kesaru muḷugi na hode meletti kapaḍide
nanagagi ninna jivava koṭṭe nanagagi baraliruve

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com