• waytochurch.com logo
Song # 19843

asrayavu ninade nanna kirtaneyu ಆಶ್ರಯವು ನೀನಾದೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯು


ಆಶ್ರಯವು ನೀನಾದೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯು ನೀನಾದೆ
ನನ್ನ ದುರ್ಗಾವು ನೀನಾದೆ ನನ್ನ ಒ ಡೆಯನು ನೀನಾದೆ
1.ಹಗಲಲಿ ಮೆಘಾಸ್ತಂಭವಾದೆ ಇರುಳಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾದೆ
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಡೆದೆ … ಮುಂದೆ ನಡೆದ
2.ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಶೌರ್ಯವ ನಧೂಕಟ್ತನ್ನಾಗಿ
ಆದಿ ಯಿಂದಲೂ ನೀ ಇರುವೆ ನೀ ಇರುವೆ
3.ಜಲರಾಶಿಯ ಘೋಷಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾ ತರಂಗಗಳ ಘಾಜರ್ನೇಗಿಂತ
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಯು ಗಾಂಭೀರ್ಯ

asrayavu ninade nanna kirtaneyu ninade
nanna durgavu ninade nanna o ḍeyanu ninade
1.hagalali meghastambhavade iruḷali agni stambhavade
israyelyara munde naḍede… munde naḍeda
2.mahimeyannu vastravagi sauryava nadhukaṭtannagi
adi yindalu ni iruve ni iruve
3.jalarasiya ghoṣakkinta maha taraṅgagaḷa ghajarneginta
ninna mahimeyayu gambhirya

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com