• waytochurch.com logo
Song # 19889

ayya yesayya ninna noo ase ಅಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೋಡೊ ಆಸೆ ḍ


ಅಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೋಡೊ ಆಸೆ
ಅಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯ ಮಾತಾಡೊ ಆಸೆ (2)
ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೋಡಯ್ಯ
ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಮಾತಾಡಯ್ಯ (2)
1.ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿದೆ (2)
ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನನ್ನ ದೇವ ನೀನೇನ್ನಯ್ಯ (2)
– ಅಯ್ಯಾ
2.ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ನೀನು ಕರೆದಿಯೆ (2)
ನನ್ನ ವಿನಯ ನನ್ನ ವಿಜಯ ನೀ ನೇನಯ್ಯ
ನನ್ನ ಇನಿಯ ನನ್ನವೆಲ್ಲ ನೀನೇನಯ್ಯ (2)
– ಅಯ್ಯಾ

ayya yesayya ninna noḍo ase
ayya yesayya mataḍo ase (2)
yesayya yesayya noḍayya
yesayya yesayya mataḍayya (2)
1.ninna pritigagiye nanu ninna huḍukide (2)
nanna dhyana nanna deva ninennayya (2)
– ayya
2.ninna seve maḍalu nanna ninu karediye (2)
nanna vinaya nanna vijaya ni nenayya
nanna eniya nannavella ninenayya (2)
– ayya

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com