• waytochurch.com logo
Song # 19903

appa o tande nannesu deva ಅಪ್ಪಾ ಓ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ


ಅಪ್ಪಾ ಓ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ
ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ
ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ
ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ
1.ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ
2.ಬಲಹೀನ ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು
ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ
ಜಗವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ
3.ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಇದ್ದು
ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ
ಪಾಪದ ಬಲೆಯಲಿ ಬೀಳದಂತೆ
ಕಾಯುವ ಪರಿಶುದ್ದರೇ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ

appa o tande nannesu deva
pavanatmane aradhane mahime
papada kesaralli muḷugidda nanna
meletti toḷedavare
1.kalvari rakta nanna mele surisi rakṣaṇe tandavare
stotra yesu deva stotra yesu raja
2.balahina nanna balapaḍisalendu
dharegiḷidu bandavare
jagavella nanna kaibiṭṭa veḷe joteyada rakṣakare
stotra yesu deva stotra yesu raja
3.hagalu ratri nanna joteyalle iddu
kayuva nanna kartare
papada baleyali biḷadante
kayuva parisuddare
stotra yesu deva stotra yesu raja

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com