• waytochurch.com logo
Song # 19954

என்னை மன்னியும் ஏசுவே ஒருவிசை மன்னியுமே


என்னை மன்னியும் ஏசுவே ஒருவிசை மன்னியுமே (2)
காலங்கள் விலகி ஓடும் உந்தன் அன்பு மாறாதே ..
காலங்கள் கடந்து ஓடும் உம் வார்த்தை மாறாதே x (2)
என்னை மன்னியும் ஏசுவே ஒருவிசை மன்னியுமே (2)
உலகத்திற்கு ஸ்நேகிதனாகி
உமக்கு நான் பகைஞனாய் ஆனேன்
உம அன்பை விட்டு விலகி தூர போனேன் (2)
வீணலைகள் கூடுதே இதயம் இங்கு உடைந்ததே
கண்ணீரில் வாழ்கிறேன் கரம் பிடித்து என்னை நடத்துகிறார் x (2)
என் தனிமையை போக்கவே பாவத்திலே விழுந்தேனே
என் ஜீவனை எடுக்காமல் உம் ஜீவனை கொடுத்தீரே
பாவத்திலே மூழ்கி உம்மை இழந்து போனேன்
உம் சமூகம் விட்டு விலகி பாவமானேன்
வீணலைகள் கூடுதே இதயம் இங்கு உடைந்ததே
கண்ணீரில் வாழ்கிறேன் கரம் பிடித்து என்னை நடத்துகிறார் x (2)
என்னை மன்னியும் ஏசுவே ஒருவிசை மன்னியுமே (௨)

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com