• waytochurch.com logo
Song # 19972

o nesthama yochinchuma ఓ నేస్తమా యోచించుమా సూర్యుని క్రింద అంతా శూన్యమే


ఓ నేస్తమా, యోచించుమా, సూర్యుని క్రింద అంతా శూన్యమే |3|
వ్యర్ధమే అంతా వ్యర్థమే సమస్తము వ్యర్థమే వ్యర్థమే |2| ||ఓ నేస్తమా||

1. విద్య జ్ఞానాభ్యాసం శోకమే, అందము ఐశ్వర్యము ఆయాసమే |2|
కండ అండ బలమున్నా వ్యర్థమే, ఎన్ని ఉన్న నీ బ్రతుకు దుఃఖమే |2|
యేసు లేని నీ బ్రతుకు శూన్యమే, యేసు లేని నీ బ్రతుకు వ్యర్థమే |2| ||ఓ నేస్తమా||

2. లోకములో మమతలన్నీ శూన్యమే, లోక భోగములన్నీ క్షణికమే |2|
నీ దేహము లయమగుట ఖాయమే, ప్రభు యేసే నీ జీవిత గమ్యము |2|
సత్య వేదము చెప్పు నిత్య సత్యము |2| ||ఓ నేస్తమా||

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com