• waytochurch.com logo
Song # 20174

varika var sakkuravu tir ppan varika nathane വരിക വര്ഷക്കുറവു തീര്പ്പാന്വരിക നാഥനേ


വരിക വര്‍ഷക്കുറവു തീര്‍പ്പാന്‍-വരിക നാഥനേ
മാരി തരിക ജീവനേ
1

പാരില്‍ പെരുത്ത വരള്‍ച്ചയാലെ-ദാഹം എറുന്നേ
നര ദേഹം മാറുന്നേ- (വരിക..)
2
നട്ട സസ്യം മഴയില്ലാതെ-പട്ടുപോകുന്നേ
കഷ്ടം വളരെ കൂടുന്നേ- (വരിക.)
3
ധരണിയേറെ ഉഷ്ണത്താലെ-ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നേ
ദുരിതം വളരെ ആകുന്നേ- (വരിക..)
4
കരുണയോടെ തക്ക മഴ നീ തരിക യേശുവേ
നര ജീവപാലനേ- (വരിക..)
5
നരരെല്ലാരും ക്ഷാമം കൊണ്ടു-നശിച്ചു പോകുന്നേ
പാരം വലഞ്ഞു പോകുന്നേ- (വരിക..)
6
ഭൂമി ശേഷിപ്പാനായി മഴ നീ-തരിക വേഗത്തില്‍
രക്ഷാകരനേ യേശുവേ- (വരിക..)

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com