• waytochurch.com logo
Song # 20208

yesuveppeal nallitayan verearuvanuntea യേശുവെപ്പോല് നല്ലിടയന് വേറൊരുവനുണ്ടോ


യേശുവെപ്പോല്‍ നല്ലിടയന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2)
ഇതുപോല്‍ കരുതുന്നോന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2)


ഇല്ലിതുപോല്‍ നല്ല നാഥന്‍
ചൊല്ലിടുവാന്‍ തന്‍റെ സ്നേഹമതൊന്നോര്‍ത്താല്‍ (2)
1

ഇതുപോല്‍ പരിശുദ്ധന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2)
ഇതുപോല്‍ ആരാധ്യന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2) (ഇല്ലിതുപോല്‍..)
2
ശത്രുവിനെ സ്നേഹിപ്പവന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2)
പാപികളെ രക്ഷിപ്പവന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2) (ഇല്ലിതുപോല്‍..)
3
ഇതുപോല്‍ ദയയുള്ളോന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2)
ദീര്‍ഘമായ ക്ഷമയുള്ളോന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2) (ഇല്ലിതുപോല്‍..)
4
പ്രിയനെപ്പോല്‍ സുന്ദരന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2)
അനുഗമിപ്പാന്‍ യോഗ്യന്‍ വേറൊരുവനുണ്ടോ? (2) (ഇല്ലിതുപോല്‍..)

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com