• waytochurch.com logo
Song # 20229

yesu paran vanitum paril യേശു പരന് വാണീടുംപാരില്


യേശു പരന്‍ വാണീടും-പാരില്‍
എങ്ങും മഹാ രാജനായ്‌
1

യേശു പരന്‍ വാണീടും-യേശു എന്നും വാണീടും
ഈ സൂര്യ-ചന്ദ്രന്മാരും തീരെ ഇല്ലാതെ പോയെന്നാലും (യേശു..)
2
വന്‍ കരകളിന്മേലും-വലിയ രാജ്യങ്ങള്‍ മേലും
മാലോകര്‍ ഏവര്‍ മേലും-ദൂരെ ദ്വീപാന്തരങ്ങള്‍ മേലും (യേശു..)
3
സാധു ജാതികള്‍ മേലും-വീര ജാതികള്‍ മേലും
സര്‍വ്വകുലങ്ങള്‍ മേലും-പാരില്‍ സകല ഭാഷക്കാര്‍ മേലും (യേശു..)
4
രാജര്‍ പ്രഭുക്കള്‍ ചക്ര-വര്‍ത്തികള്‍ സകലരും
രാജാധിരാജന്‍ മുമ്പില്‍-വീണു വണങ്ങി കുമ്പിട്ടു നില്‍ക്കും (യേശു..)
5
സത്യ സുവിശേഷത്തിന്‍ സാധു കല്പനപോലെ
സകല രാജാക്കന്മാരും-ചെയ്യും നീതി വസിക്കും എങ്ങും (യേശു..)
6
കുറ്റം ശിക്ഷകളില്ല ഗുണമല്ലാതൊന്നും ഇല്ല
കൊണ്ടാടും ലോകരെല്ലാം-യേശു ഏക ചക്രവര്‍ത്തിയാം (യേശു..)
7
സന്ധ്യയുഷസ്സുകളില്‍-സകല ദേശത്തുള്ളോരും
സംഗീതം യേശുപേരില്‍-പാടി വന്ദനം ചെയ്യും എന്നും (യേശു..)

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com