• waytochurch.com logo
Song # 20320

paradeva svar gga puradeva bahu പരദേവാ സ്വര്ഗ്ഗപുരദേവാബഹു


1. പരദേവാ സ്വര്‍ഗ്ഗ-പുരദേവാ-ബഹു
വരദേവാ പങ്ക-ഹരദേവാ-യേശുദേവാ- (പര..)

2. പരലോകം വിട്ടു-നരലോകേ-ഒരു
ചെറുബാലന്‍ ആയ-പരസുതനേ-യേശുദേവാ- (പര..)

3. ആനന്ദമേ പര-മാനന്ദമേ, സദാ
ആനന്ദമേ നിന-ക്കേ വന്ദനം-യേശുദേവാ- (പര..)

4. ഹല്ലേലൂയാ പിതാവി-ന്നല്ലേലൂയാ നിത്യം-
ഹല്ലേലൂയാ എങ്ങും-ഹല്ലേലൂയാ- ആമേന്‍- (പര..)

5. ഏലോഹിം തിരുസുതന്‍-ഇമ്മാനുവേ-ലിന്നു
ഈ ലോകം പരലോകം-എങ്ങും ഹല്ലെലൂയാമെന്‍- (പര..)

6. ശുദ്ധാത്മാവിനും നിത്യം ഹല്ലേലൂയാ-പരി
ശുദ്ധാത്മാവിന്നും-എന്നും ഹല്ലേലൂയാ ആമേന്‍- (പര..)

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com