• waytochurch.com logo
Song # 20410

daivam nirupama sneham ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹംദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
സ്നേഹം നിറയും നിര്‍ഝരിയല്ലോ
നിറയേ പൂക്കും കരകളുയര്‍ത്തും
നിര്‍മ്മലനീര്‍ച്ചോല സ്നേഹം നിരുപമസ്നേഹം
1

കാടുകള്‍ മേടുകള്‍ മാനവ സരണികള്‍ പുണര്‍ന്നു പുല്‍കുമ്പോള്‍
കുന്നുകള്‍ കുഴികളുയര്‍ച്ചകള്‍ താഴ്ച്ചകള്‍ ഒരുപോല്‍ പുഷ്പ്പിക്കും
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം (ദൈവം..)
2
ദുഷ്ടന്‍ ശിഷ്ടന്‍ സമമായവിടുന്നുന്നതി പാര്‍ക്കുന്നു
മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും പോലെയതവരെയൊരുക്കുന്നു
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം (ദൈവം..)

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com