• waytochurch.com logo
Song # 20437

tunateti alayumi papi nan തുണതേടി അലയുമീ പാപി ഞാന് പാപി ഞാന്


തുണതേടി അലയുമീ പാപി ഞാന്‍ പാപി ഞാന്‍
നിന്‍ തിരുക്കരം നീട്ടി നീ താങ്ങണേ ദേവനേ (2)
1

ഇരുളില്‍ വാതായനം തേടി ഞാന്‍
അതിലൊളിയമ്പുകള്‍ കണ്ടോടി ഞാന്‍ (2)
എന്‍ പാപക്കറകള്‍ നീ നീക്കി
മാറോടണച്ചു തലോടീ.. ദയയേകു ഇനിമേല്‍
പദതാരിലടിയന്‍..
ശരണം.. ശരണം.. നാഥാ (തുണതേടി..)
2

അകതാരിലായിരം മോഹങ്ങള്‍
തിന്മക്കസവേകുമായിരം പാപങ്ങള്‍
കനലേറ്റു വാടും എന്‍ ഹൃദയം
തണലേറ്റു വാഴാന്‍ എന്‍ ഉള്ളം
കൊതിക്കുന്നെന്നാളും തുടിക്കുന്നെന്‍ മാനസം
ശരണം ശരണം നാഥാ.. (തുണതേടി..)

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com