• waytochurch.com logo
Song # 20514

kantea kurisumarattil masiha tunni കണ്ടോ കുരിശുമരത്തില്മശിഹാ തൂങ്ങി


കണ്ടോ കുരിശുമരത്തില്‍-മശിഹാ തൂങ്ങി
കൊണ്ടു മരിച്ചു നിലത്തില്‍
1

അക്രമത്താല്‍ നരകേ-ഒക്കെയും വീഴുമെന്നു
ദുഃഖം മനസ്സില്‍ തിങ്ങി-മെയ്ക്കും മുറിവതേറ്റു (കണ്ടോ..)
2
സകല ഭുവനമൊരു-ശകല പ്രമാണമുള്ളോന്‍
അഖില വാസികള്‍ക്കൊരു-ഗതി വരുത്തിടാനിന്നു (കണ്ടോ..)
3
നാവു വരണ്ടു ദാഹം നോവും കൊണ്ടുടല്‍ തള-
ര്‍ന്നാകാശ ഭൂമദ്ധ്യേ നി-രാധാരം തൂങ്ങുന്നതു (കണ്ടോ..)
4
ജ്യോതിര്‍മയനവന്‍റെ-വേദന സഹിയാഞ്ഞോ,
ആദിത്യനും വിറച്ചു-ഖേദം പൂണ്ടിരുളുന്നു (കണ്ടോ..)
5
തന്‍ മെയ്യിന്‍ മുറിവില്‍ നി-ന്നിന്നിലത്തില്‍ ചൊരിഞ്ഞ
പൊന്‍ കുരുതി ജലത്തി-ന്നെന്തു പകരമുണ്ട്? (കണ്ടോ..)
6
എന്‍ ആത്മ സ്നേഹിതാ നീ-നിന്‍ പുണ്യത്താലടിയ-
ന്നെന്‍ പാപത്തിന്‍ മോചനം-തന്നനുഗ്രഹിച്ചാലും (കണ്ടോ..)
From: Passion Week Songs

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com