• waytochurch.com logo
Song # 20518

kuttare kuttare kutivayea കൂട്ടരേ കൂട്ടരേ കൂടിവായോ


കൂട്ടരേ കൂട്ടരേ കൂടിവായോ
കൂട്ടുകൂടാന്‍ കൂട്ടരേ ചേര്‍ന്നു വായോ (2)
യേശുവോടു കൂട്ടുകൂടാന്‍ ഓടിവായോ (2)
തപ്പുകൊട്ടാം തകിലുകൊട്ടാം
തംബുരു മീട്ടിടാം
ഒന്നു ചേര്‍ന്നു യേശുവോടു കൂട്ടുകൂടിടാം (2)
യേശുനാഥന്‍ ചാരെയുണ്ടു കൂട്ടുകാരേ (2)Music: അനോ എസ്. എസ്.

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com