• waytochurch.com logo
Song # 20660

ayiram suryane aniyunna tejas sil ആയിരം സൂര്യനെ അണിയുന്ന തേജസ്സില്ആയിരം സൂര്യനെ അണിയുന്ന തേജസ്സില്‍
മരണത്തെ വെന്നവന്‍ ഉയരുന്നു സൌമ്യനായ്‌
ഇതു പോലെ ഇല്ല വേറെ
പ്രിയതരമൊരാത്മരൂപം
എന്നെന്നും പാടാം ഹോസാനാ (ആയിരം സൂര്യനെ..)
1

അഴിയുന്ന കനിയേറെ ഫലമുള്ള ചെടിയാകും
അതു നീളെ വാഴുന്നു പുതുജീവനരുളുന്നു (2)
സഹനമാനന്ദഭരിതമായുള്ള
വിജയമാക്കുന്നു നീ (2)
പ്രിയനായകാ അഭിമാനമായ്‌
പുല്‍കുന്നു ക്രൂശിനെ ഞാന്‍ (ആയിരം സൂര്യനെ..)
2
പരലോകനിരയാകെ അണിചേര്‍ന്നു നിറയുന്നു
മണിവീണ മീട്ടുന്നു ഒരുപോലെ പാടുന്നു (2)
നിറയുമാഹ്ലാദ സുരഭിയായുള്ള
സദസ്സിലേക്കിന്നു ഞാന്‍ (2)
പ്രിയനായകാ ഒരു സാധുവായ്‌
അണയുന്നു ജീവനിലായ്‌ (ആയിരം സൂര്യനെ..)

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com