• waytochurch.com logo
Song # 20680

alayaliyatil teliyunnatu nin karavirutea അലയാഴിയതില് തെളിയുന്നതു നിന്അലയാഴിയതില്‍ തെളിയുന്നതു നിന്‍
കരവിരുതോ? കരവിരുതോ?
ഈ അനന്ത നീലാംബരം പാടിടുന്നു ദേവാ തവ
മഹിതമാം നാമം മനുസുതനെ
1

അതിരമണീയം കതിരവ കിരണം
നയന മനോജ്ഞം പനിമതിയും
മധുരോധാരം കാതില്‍ മൊഴിയും
മനുവേലാ നിന്‍ സ്തുതി ഗീതം
2

പുലരിയിന്‍ ഈണം കിളിമൊഴി രുചിരം
അരുവികള്‍ പാടും ഭൂപാളം
ഹിമകണമൂറും താരും തളിരും
പതിവായോതും സ്തുതി ഗീതം

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com