• waytochurch.com logo
Song # 20946

give me joy in my heart


give me joy in my heart, keep me praising,
give me joy in my heart, i pray;
give me joy in my heart, keep me praising,
keep me praising till the break of day:

sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the king of kings.
sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the king.

give me peace in my heart, keep me loving,
give me peace in my heart, i pray;
give me peace in my heart, keep me loving,
keep me loving till the break of day:

sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the king of kings.
sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the king.

give me love in my heart, keep me serving,
give me love in my heart, i pray;
give me love in my heart, keep me serving,
keep me serving till the break of day:

sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the king of kings.
sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the king.

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com