• waytochurch.com logo
Song # 21787

jai jai prabhu yeshu ki jai jai prabhu yeshu ki –


Jai Jai Prabhu yeshu ki – 2
Hum ko bachane Aaya jagat mai
Uski stuti karo,
Hallelujah aamen
1. Khun ki dhara behti suli se
jismai dhule sab paap,
Dholo aab tum aapne hriday ko
usmai rahe na daag – 2
2. Grahan karo tum aaj Yeshu ko
prem ki behti dhaar,
Usko bana lo khewan hara
naaw lagalo paar – 2
3. Wapas aata mera prabhu ji
le jayega saath,
Aasha meri aab to yahi hai
chalo tum mere saath – 2
4. Herdum honge saath yeshu ke
khushi aur shanty aaram,
Aayega wo lene tumhe bhi
rehne tum taiyaar – 2

jai jai prabhu yeshu ki - 2
hum ko bachane aaya jagat mai
uski stuti karo,
hallelujah aamen
1. khun ki dhara behti suli se
jismai dhule sab paap,
dholo aab tum aapne hriday ko
usmai rahe na daag - 2
2. grahan karo tum aaj yeshu ko
prem ki behti dhaar,
usko bana lo khewan hara
naaw lagalo paar - 2
3. wapas aata mera prabhu ji
le jayega saath,
aasha meri aab to yahi hai
chalo tum mere saath - 2
4. herdum honge saath yeshu ke
khushi aur shanty aaram,
aayega wo lene tumhe bhi
rehne tum taiyaar - 2

Posted on
Comments
Write Comment
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com