• waytochurch.com logo
 • Song - 218 : cheyi pattuko naa cheyi pattuko చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో Lyrics and musical chords

 • Quick search
 • Back to Song Lyrics

  cheyi pattuko naa cheyi pattuko చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో Musical Chords


                  C        F    G
  చేయి పట్టుకో - నా చేయి పట్టుకో
  G
  జారిపోకుండా - నే పడిపోకుండా
  G Em G C
  యేసు నా చేయి పట్టుకో
  G
  నే జారిపోకుండా - నే పడిపోకుండా
  G Em G C
  యేసు నా చేయి పట్టుకో ||చేయి||

  C Am
  కృంగిన వేళ - ఓదార్పు నీవేగా
  F G F C
  నను ధైర్యపరచు - నా తోడు నీవేగా (2)
  Am F G
  మరువగలనా - నీ మధుర ప్రేమను (2)
  Dm C
  యేసు నా జీవితాంతము
  G Dm C F G
  యేసు నా జీవితాంతము... ||చేయి||

  C Am
  లోక సంద్రము - నాపై ఎగసినా
  F G F C
  విశ్వాస నావలో - కలవరమే రేగినా (2)
  Am F G
  నిలువ గలనా - ఓ నిముషమైనను (2)
  Dm C
  యేసు నా చేయి విడచినా
  G Dm C F G
  యేసు నా చేయి విడచినా... ||చేయి||

  Strumming: D D U D U D U D

  cheyi pattuko naa cheyi pattuko చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో Lyrics in Telugu


  చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో
  జారిపోకుండా నే పడిపోకుండా
  యేసు నా చేయి పట్టుకో (2) ||చేయి||

  కృంగిన వేళ ఓదార్పు నీవేగా
  నను ధైర్యపరచు నా తోడు నీవేగా (2)
  మరువగలనా నీ మధుర ప్రేమను
  యేసు నా జీవితాంతము (2)
  యేసు నా జీవితాంతము ||చేయి||

  శోధన బాధలు ఎన్నెన్నో కలిగినా
  విశ్వాస నావలో కలకలమే రేగిననూ (2)
  విడువగలనా ఒక నిమిషమైననూ
  యేసు నా జీవితాంతము (2)
  యేసు నా జీవితాంతము ||చేయి||

  Language:Telugu | 5715 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6465576
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com